SINT MAARTENSKLINIEK 2019

Hoogtepunten Sint Maartenskliniek 2019

2019 was het jaar waarin we in de Sint Maartenskliniek 53.339 unieke patiƫnten verder in beweging hielpen. We voerden 11.319 operaties uit, hadden 123.122 polikliniekbezoeken en telden 49.660 verpleegdagen. Het jaar konden we ook weer afsluiten met een positief financieel resultaat. Deze cijfers zijn te lezen in ons jaarverslag en de jaarrekening. Een aantal hoogtepunten van 2019 willen we iets meer aandacht geven. Dat doen we in deze publicatie.

De meest in het oog springende gebeurtenis in 2019 was de ingebruikname van de nieuwbouw, wat we onder andere vierden met een bijzondere opening voor genodigden en een open dag voor het publiek. Maar er waren ook andere mooie projecten en gebeurtenissen, zoals VR4Pain, het LEC-symposium, de missie naar Burkina Faso en nog veel meer. We wensen u veel plezier met het (her)beleven van deze hoogtepunten van de Sint Maartenskliniek in 2019.

Prof. dr. M. Van Houdenhoven Voorzitter Raad van Bestuur

Dr. J.G. van Enk Lid Raad van Bestuur