Sint Maartenskliniek 2021

Het jaar 2021 had (ondanks de pandemie) een feestelijk karakter voor ons, want de Sint Maartenskliniek bestond namelijk 85 jaar. Al sinds 1936 brengen we onze patiënten verder in beweging vanuit onze kernwaarden excellent, innovatief, mensgericht en ondernemend. In oktober konden we dit aan de buitenwereld laten zien met het optreden van de afdeling Dwarslaesie in het RTL5-programma Five Days Inside. Natuurlijk kende dit jaar nog veel meer hoogtepunten. De rode draad hierin is duidelijk: de zorg voor patiënten nóg aangenamer en beter maken. In dit publieksjaarverslag staan we stil bij enkele van deze hoogtepunten.

Afgelopen jaar drukte corona wederom een grote stempel op de zorg in Nederland. De Sint Maartenskliniek leende personeel uit aan andere ziekenhuizen om daar de coronazorg te ondersteunen. Wij zijn trots dat wij op deze wijze een bijdrage hebben kunnen leveren. Natuurlijk had de pandemie invloed op de werkdruk, het ziekteverzuim, onderwijs- en onderzoeksactiviteiten et cetera. Toch konden we het jaar afsluiten met een kleine winst. U leest dat terug in ons jaarverslag en onze jaarrekening.

Benieuwd naar onze kerncijfers en hoogtepunten van 2021? Lees dan snel verder!

Prof. dr. M. Van Houdenhoven

Voorzitter Raad van Bestuur

Dr. J.G. van Enk

Lid Raad van Bestuur

Cijfers 2021